Becker Medical BV
Boschke 9
6343 CT Voerendaal
Nederland

T. 043-4592306
F. 043-4592305
M. info@becker-medical.nl

SERVICE / ONDERHOUD

U kunt bij BDM terecht voor onderhoud en reparatie van al uw SciCan apparatuur. Jarenlange ervaring met deze apparatuur garandeert u absolute kwaliteit en de laagste kosten. Gedetailleerde rapporten geven u en de inspecteur van IGZ volledige zekerheid omtrent de funktionaliteit van uw SciCan apparatuur.

 

Onderhoudscontracten

Voor uw Statim, Hydrim, Bravo of Quantim kunt u een onderhoudscontract afsluiten. Wij komen dan automatisch elk jaar naar uw kliniek voor een algehele controle. Indien nodig worden onderdelen direct vervangen. De apparatuur wordt getest en gecalibreerd volgens voorschrift van de fabrikant. U ontvangt een gedetailleerd inspectierapport dat u de zekerheid geeft dat uw apparatuur perfect functioneert. Lektesten, Helixtesten, Biologische testen zijn vast onderdeel van deze jaarlijkse controles. Het geheel geeft ook de inspecteur IGZ een snel en duidelijk beeld over de funktionaliteit van uw apparatuur.

 

Tenslotte wordt uw apparatuur met onafhankelijke digitale dataloggers

gecontroleerd. Een zeer gedetailleerde tabellarische en grafische rapportage geeft de correctheid of de afwijkingen in de waarden voor druk, temperatuur en tijd weer. Deze technische metingen zijn in overeenstemming met de NEN Richtlijnen R8151 (voor thermodesinfectoren) en R 8153 voor kleine stoomsterilisatoren.

 

Voor prijsopgave kunt u contact met ons opnemen.