Becker Medical BV
Boschke 9
6343 CT Voerendaal
Nederland

T. 043-4592306
F. 043-4592305
M. info@becker-medical.nl

Hoe reinig ik mijn hoekstukken?

De gewone massieve instrumenten gaan voor hun reiniging (en eventuele desinfectie) in de RDA (thermodesinfector). Daarbij dient gebruik gemaakt te worden van een alkalische reinigingsvloeistof (geen poeder) die eiwitten oplost en verwijdert. Het reinigingsprogramma in de RDA duurt echter voor mijn hoekstukken te lang om een snelle doorstroom van mijn instrumenten toe te staan. Mits ik er uiteraard genoeg van heb.

Daarbij komt dat ik voor de reiniging van de binnenkant van de hoekstukken alleen de RDA kan gebruiken indien deze is voorzien van een hoekstukkenadaptor en drogingslucht daadwerkelijk door de hoekstukken wordt geleid. Voor zover bekend gebeurt dat laatste alleen bij de SciCan Hydrim M2. Het hebben van een droging alleen is dus niet voldoende.

In de dagelijkse praktijk wordt daarom voor de reiniging van de hoekstukken in het merendeel van de praktijken het bekende alcoholdoekje gebruikt. Dat is fout. Alcohol stabiliseert eiwitten en de eiwithoudende biofilm wordt dus niet afdoende verwijderd. Er zijn echter wel degelijk hygienedoekjes in de handel die deze eiwithoudende biofilm wel afdoende verwijderen. Bijvoorbeeld doekjes die een oplossing van Quatrinair Ammonium gebruiken (bv. Dürr FD 350 en Schulke Microcid Sensitive) of doekjes die een oplossing van gestabiliseerde Waterstof Peroxide gebruiken (bv. SciCan Optim 33TB).

Na de behandeling van de buitenkant van het hoekstuk, dient ook nog de binnenkant te worden gereinigd en de eiwithoudende biofilm te worden verwijderd. Daarvoor dient dus eveneens een eiwitverwijderende oplossing te worden gebruikt. Dat kan manueel gebeuren met de spuitbuis WL-Clean van Alpro of automatisch via een hoekstukken-smeerstation. Een dergelijk hoekstukken-smeerstation dient dan wel met een voorziening voor de interne reiniging van de hoekstukken te zijn uitgerust. En deze reiniging dient dus eveneens op basis van een eiwitverwijderende oplossing plaats te vinden. Geen alcohol dus, zoals bv. bij de Assistina en geen water dus, zoals bv bij de DAC. Het enige apparaat dat op dit ogenblik een correcte reiniging met een eiwitoplosser aanbiedt is de StatmaticPlus van SciCan. Andere fabrikanten melden aan een passende oplossing te werken, maar zijn nog niet op de markt.

 

Na de voorgeschreven reiniging dienen de hoekstukken nog te worden gesteriliseerd. Daarvoor komt het meest in aanmerking de Statim cassettesterilisator van SciCan om de simpele reden dat deze slechts 8 minuten over het volledige sterilisatieproces doet. De Statim is gecertificeerd conform EN13060. Veel praktijken gebruiken de Statim naast hun gewone volumeautoclaaf, waarmee ze zich ook meteen van een uitstekende back-up verzekeren. Kleinere praktijken werken zelfs vaak uitsluitend met de Statim omdat ook hun extractietangen en hevels er verpakt in kunnen worden gesteriliseerd.

 

The Perfect Match

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 Optim 33TB

 

 StatmaticPlus

 

         Statim 2000G4