Becker Medical BV
Boschke 9
6343 CT Voerendaal
Nederland

T. 043-4592306
F. 043-4592305
M. info@becker-medical.nl

Aquastat

De Aquastat waterdestillator maakt uit kraanwater in circa 3,5 uur 4 liter stoomgedestilleerd water met een geleidingswaarde van gemiddeld 6 microsiemens. Ideaal voor sterilisatoren.

 

De aquastat is robuust en storingsongevoelig. Bij relatief hard kraanwater is het aan te bevelen de boiler periodiek te reinigen met keukenazijn. De boiler wordt gevuld met water. Na het starten loopt het destillatieproces automatisch door. Het gedestilleerde water wordt opgevangen in een doorzichtig reservoir. Het reservoir kan met een deksel worden afgesloten en kan dus ook als voorraadcontainer dienen. De opvangcontainer is uitgerust met een uitloopkraan.

 

De bediening en het dagelijkse onderhoud van de Aquastat zijn bijzonder gemakkelijk.

Het zelf maken van gedestilleerd water is bijzonder economisch. Een liter gedestilleerde water kost niet meer dan circa 25 eurocent inclusief afschrijving.

 

Belangrijk bij gebrek aan ruimte: De aquastat hoeft niet per in de sterilisatie ruimte te staan.